Movies

สโนวเพีรยสเซอร์ (Snowpiecer)

สโนวเพีรยสเซอร์ (Snowpiecer) เป็นรถไฟขนาดใหญ่ที่มีความยาวตู้จำนวน 1,001 ขบวน สร้างขึ้นโดยบริษัทวิลฟอร์ดอินทรัสทรี (Wilford Industries) หน้าที่ของมันคือการวิ่งไปรอบโลกที่กลายเป็นยุคน้ำแข็ง เพื่อช่วยรักษาอารยธรรมมนุษย์ให้อยู่รอดสืบต่อไป โดยบนรถไฟยังประกอบไปด้วย 'ชนชั้น' ที่แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดกับระหว่าง 'ผู้ที่มีตั๋วรถไฟ' กับ 'ผู้ที่ไม่มีตั๋วรถไฟ' หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 'พวกท้ายขบวน' เดิมทีแล้วสโนวเพียสเซอร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเหล่ามหาเศรษฐี เพื่อที่จะนำพวกเขาไปเที่ยวรอบโลกบนรถไฟหรูหรา...