MonsterVerse

Godzilla vs Kong พามารู้จักกับฮอลโลว์เอิร์ธ (Hollow Earth) คืออะไร มีจริงไหม ?

Godzilla vs Kong กับเรื่องราวของ Hollow Earth เป็นทฤษฎีที่ถูกคิดขึ้นในปี 70 โดยนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ Edmond Halley ซึ่งเชื่อว่าโลกของเรานั้น 'กลวง' จากภายใน และมีเปลือกนอก (พื้นโลก) มีความหนามากถึง 800 กิโลเมตร แม้ว่าแนวคิดนี้จะสุดโต่ง...