แผ่นรองเมาส์

Logitech PowerPlay แผ่นชาร์จไฟไร้สาย

Logitech PowerPlay ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่าง Powerplay และ Lightspeed ทำให้เมาส์ Logitech G สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของเมาส์ไร้สาย เช่นการแลคระหว่างใช้ง่าน หรือ แบตเตอรี่หมดระหว่างเล่น ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญที่สุดในการพัฒนาเมาส์ไร้สาย และวันนี้เราได้ก้าวข้ามมันมาแล้ว ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่าง Powerplay และ Lightspeed ทำให้เมาส์...