Frostpunk ทรัพยากรแต่ละชนิด และเทคนิคการเก็บเกี่ยวทรัพยากร

Frostpunk ทรัพยากรแต่ละชนิด จะมีหลักๆในเกมอยู่ด้วยกัน 7 ชนิดได้แก่ Coal, Wood, Steel, Steam Core, Food, Food Rations, Prosthtics เป็นตัวแปลหลักในการเอาชีวิตรอดในโลกน้ำแข็งที่อุณภูมิสูงขึ้นทุกวัน ในช่วงต้นเกมของ Frostpunk จะมีกองทรัพยากรให้รอบ ๆ เมือง ให้เราส่งคนไปเก็บได้ ภารกิจแรก ๆ จะมี Wood Crates (กองไม้), Steel Wreakage (เศษเหล็ก), Coal pile (กองถ่าน) แต่หลัง ๆ ในภารกิจที่สามของเกม The Refugees จะมีกอง Steam Cores เพิ่มเข้ามาให้เราเก็บ การส่งคนไปเก็บในช่วงที่อุณภูมิต่ำเป็นเรื่องที่ไม่ดีนัก จึงเป็นหน้าที่ของ Gathering Post () ที่จะช่วยคนให้งานอบอุ่นระหว่างทำงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเร็วขึ้น

แต่ถ้าหากคุณจะเก็บให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ก็สามารถใช้ทั้งคนเก็บ และคนงานให้ Gathering Post พร้อมกันได้ แต่กองทรัพยากรพวกนี้มีวันหมด เมื่อหมดแล้วจะต้องหาทางสร้างทรัพยากรใหม่ อย่าง Frozen tress () รอบ ๆ เมือง ที่สามารถสร้าง Sawmill () เพื่อนำมาผลิตเป็นไม้ได้ แต่เมื่อไม้ถูกตัดหมดไป เราจะต้องทุบทิ้ง แล้วไปสร้างที่แห่งใหม่ หรือจะสร้างเครื่องขุดน้ำแข็ง (Wall Drill) ที่ช่วยขุดลึกเข้าไปในกำแพงน้ำแข็งที่มีป่าไม้แช่อยู่เต็มไปหมด ช่วยผลิตไม้ในปริมาณมาก

นอกจากไม้ก็ยังต้องขุดถ่านกับเหล็กอีก ในส่วนของถ่านจะมีอยู่สองโรงงานได้แก่โรงสูบถ่าน (Coal Thumper) ที่จะช่วยสูบถ่านจากแหล่งใต้ดินขุ้นมา แต่จะต้องใช้คนมาเก็บเหมือนกองถ่าน ยกเว้น เหมืองถ่าน (Coal Mine) ที่สามารถสร้างและเก็บเข้าคลังได้เอง สุดท้ายก็คือเหมืองแร่เหล็ก (Steelworks) สำหรับผลิตเหล็ก ในแต่ละแหล่งทรัพยากรพวกนี้จะมีจำกัดอยู่ 100,000 หน่วยในแต่ละแห่ง ไม่ใช่ ต่อ 1 โรงงาน การสร้างโรงงาน 2 แห่งข้างกันจะช่วยให้เก็บเร็วขึ้นแต่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทำให้ทรัพยากรมีจำกัดในเกม แต่ไม่ค่อยจะเห็นมีคนใช้หมดก่อนจบเกมหรอก

ถ่านหิน (Coal)
ใช้สำหรับให้พลังงานเครื่องกำเนิดพลังงาน (Generator) หอคอยไอร้อน (Steam Hubs) และ ฮีตเตอร์ให้ความร้อนในอาคารต่าง ๆ เป็นทรัพยากรสำคัญหลักในเกมที่ต้องสะสมให้พอในแต่ละวัน เมื่อเริ่มเกมในช่วงแรก ๆ จะมีกองถ่านหินให้ไม่กี่กอง ในแต่ละกองมีปริมาณ 500 หน่วย สามารถใช้คนงานเก็บเข้าคลังโดยตรง หรือผ่านค่ายคนงาน (Gathering Post) โดยใช้คนงานได้สูงสุด 15 คน ต่อ 1 กองถ้ายากให้เก็บได้เร็วขึ้นต้องอัพเกรดเทคโนโลยี Faster Gathering ทำให้คนง่ายเก็บของได้เร็วขึ้น

ต่อไปคือการสร้างเหมืองถ่านหิน (Coal Mine) เป็นแหล่งผลิตถ่านหินจำนวน 9999 หน่วย ที่เพียงพอจะใช้ในเกมแบบเกือบไม่มีวันหมด แต่ถ้าหมดเรายังมี Coal Thumper มันจะปั้มกองถ่านจากใต้ดินขึ้นมาให้คนงานของเราเก็บแบบไม่มีวันหมดสิ้น

คนงานผู้ใหญ่ 1 คน เก็บถ่านหินได้ 1.4 หน่วย/ชั่วโมง
คนงานเด็ก 1 คน เก็บถ่านหินได้ 1.2 หน่วย/ชั่วโมง

ไม้ (Wood)
เป็นสิ่งจำเป็นในงานก่อสร้าง อัพเกรด ในแต่ละเมืองจะมาพร้อมกับกองไม้ (Wood Crates) 120 หน่วย/กอง ประมาณ 3 – 4 กอง สามารถใช้คนงานเก็บหรือค่ายคนงานก็ได้ ในเวลาเดียวกันเพื่อความรวดเร็ว แหล่งไม้ที่สองคือ ต้นไม้แช่แข็ง (Frozen Trees) ที่อยู่รอบเมือง จะเก็บได้ก็ต่อเมื่อมีโรงงานตัดไม้ (Sawmill) ที่จะตัดไม้ในรัศมีใกล้เคียงจนกว่าจะหมด แล้วค่อยย้ายอาคารไปที่อื่น แหล่งที่สาม คือโรงงานเจาะกำแพงน้ำแข็ง (Wall Drill) จะดึงไม้ที่อยู่ในกำแพงน้ำแข็งออกมาแบบไม่มีวันหมดสิ้น ทั้ง War Dill และ Saw Mill จะต้องอัพเกรดเทคโนโลยีก่อนถึงจะสร้างได้

คนงานผู้ใหญ่ 1 คน เก็บถ่านหินได้ 0.4 หน่วย/ชั่วโมง
คนงานเด็กจะเก็บได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่จะเก็บน้อยกว่าวิศวักร

แร่เหล็ก (Steel)
ทรัพยากรสำคัญในการอัพเกรด และสร้างเมือง ไม่แพ้กับไม้ เมื่อเริ่มเกมจะมีประมาณ 3 – 4 ประกอบไปด้วย 60 หน่วย/กอง แหล่งที่สองคือ เหมืองเหล็ก (Steelworks) เป็นแหล่งผลิตเหล็กจำนวนมาก (9999 หน่วย) ใช้คนงานได้มากสุด 15 คน

คนงานผู้ใหญ่ 1 คน เก็บถ่านหินได้ 0.27 หน่วย/ชั่วโมง
คนงานเด็กจะเก็บได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่จะเก็บน้อยกว่าวิศวักร

แกนเตาปฏิกรณ์ (Steam Core)
เป็นทรัพยากรสำหรับสร้างอาคารขนาดใหญ่ ที่ต้องมีพลังงานใช้การจ่ายให้กับเครื่องจักรหรือระบบให้ความร้อนในอาคารขนาดใหญ่ และยังเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ผลิตหุ่นยนต์ (Automatons) และอาคารที่ต้องใช้ ได้แก่
1. Hothouse
2. Wall Drill
3. Coal Mine

วิธีการหา
1. ใช้ Scout หารอบเมืองและเก็บกลับมา (ในบางภารกิจจะให้เลือกระหว่าง Automaton หรือจะแยกส่วนเอา Steam Core กลับมาแทน)

2.ในบางภารกิจอย่าง The Refugees จะเป็นภารกิจพิเศษที่มีกอง Steam Core ให้เราเก็บ 2 หน่วย

อัตราการเก็บเกี่ยวทรัพยากร

อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญที่เราจะมาพูดถึงกันคืออัตราการเก็บเกี่ยวทรัพยากรภายในเกม ที่จะมีความเร็ว ความช้าในการเก็บแตกต่างกันตามความยากง่ายของเกม เช่นในระดับปานกลาง จะมีค่าเริ่มต้นที่ 100% ถัดมาคือระดับง่ายคิดเป็น 115% และสุดท้ายระดับยากคือ 85% ตารางด้านล่างเป็นตัวเลขที่ร่วมอัตราการเก็บทรัพยากรโดยไม่ร่วมโบนัสต่าง ๆ ภายในเกมทั้งสิ้น

ทรัพยากรแบบเป็นกอง (Pile)

กองทรัพยากร – เลือกเล่นเกมในระดับง่าย (Easy – 115%)
อัตราการเก็บไม้ อยู่ที่ 0.46
อัตราการเก็บเหล็ก  อยู่ที่ 0.306
อัตราการเก็บถ่าน อยู่ที่ 1.38

กองทรัพยากร – เลือกเล่นเกมในระดับปานกลาง (Medium – 100%)
อัตราการเก็บไม้ อยู่ที่ 0.4
อัตราการเก็บเหล็ก  อยู่ที่ 0266
อัตราการเก็บถ่าน อยู่ที่ 1.2

กองทรัพยากร – เลือกเล่นเกมในระดับปานกลาง (Hard – 85%)
อัตราการเก็บไม้ อยู่ที่ 0.34
อัตราการเก็บเหล็ก  อยู่ที่ 0226
อัตราการเก็บถ่าน อยู่ที่ 1.02

ทรัพยากรจากธรรมชาติ/เหมือง

Frostpunk ทรัพยากรแต่ละชนิด เหมือง,โรงงาน

แหล่งทรัพยากร – เลือกเล่นเกมในระดับง่าย (Easy – 115%)
อัตราการเก็บไม้ อยู่ที่ 0.81
อัตราการเก็บเหล็ก  อยู่ที่ 0.58
อัตราการเก็บถ่าน อยู่ที่ 2.76

แหล่งทรัพยากร – เลือกเล่นเกมในระดับปานกลาง (Medium – 100%)
อัตราการเก็บไม้ อยู่ที่ 0.7
อัตราการเก็บเหล็ก  อยู่ที่ 0.5
อัตราการเก็บถ่าน อยู่ที่ 2.4

แหล่งทรัพยากร – เลือกเล่นเกมในระดับยาก (Hard – 85%)
อัตราการเก็บไม้ อยู่ที่ 0.6
อัตราการเก็บเหล็ก  อยู่ที่ 0.425
อัตราการเก็บถ่าน อยู่ที่ 2.04